Yellow Foliage

Pixel 2 skin — £12

A white Skin with yellow leaves for your Pixel 2

Yellow Foliage  Skin Pixel 2