Yellow Foliage

Galaxy S8 Plus skin — £12

A white Skin with yellow leaves for your Galaxy S8 Plus

Yellow Foliage  Skin Galaxy S8 Plus