Blue Stripes

Nexus skin — £12

A white Skin with stripes in light blue for your Nexus

Blue Stripes Skin Nexus